Hieronder vind je de antwoorden op meest gestelde vragen. Mocht je in de lijst hieronder jouw vraag niet gevonden hebben neem dan contact op met de verhuurmakelaar.

Algemeen

Wanneer start de verhuur?

Vanaf woensdag 14 november 2018.

Je kan je vanaf woensdag 14 november meteen inschrijven voor ENTER. De eerste inschrijvingsronde loopt tot woensdag 28 november 12.00 uur. Na sluiting van de inschrijving op 28 november a.s. worden alle inschrijvingen gecontroleerd en de woningen toegewezen aan de potentiele huurders. De inschrijving blijft wel gewoon openstaan voor de eventueel nog beschikbare woningen.

De voorlopige toewijzingen worden zo snel mogelijk per e-mail bekend gemaakt, doch uiterlijk op woensdag 12 december 2018.

Kan ik me al voor de verhuur inschrijven?

Nu is alleen inschrijven voor de nieuwsbrief mogelijk, je ontvangt dan automatisch een bericht over de inschrijving van de start verhuur.

Moet ik inschrijfkosten betalen?

Je hoeft geen inschrijfkosten te betalen en er is geen bemiddelingskosten/courtage.

Waar kan ik het inschrijfformulier vinden?

Het inschrijfformulier is online beschikbaar zodra de inschrijving van het project is gestart.

Let op: naast het inschrijfformulier zijn ook nog diverse andere documenten nodig. Je kunt deze documenten uploaden tijdens je inschrijving.

Inschrijven

Om in aanmerking te komen voor een woning in ENTER dien je te voldoen aan de hieronder vermelde inkomensnorm!

Vervolgens start je je digitale inschrijving. Zorg dat je inschrijving vóór woensdag 28 november 12.00 uur voltooid is.

Hoe worden de appartementen toegewezen?

Aan de hand van de inkomenseis, woningvoorkeuren, beschikbaarheid, volledigheid van je dossier en finale credit check worden de woningen toegewezen aan de beste passende kandidaat.

Wanneer hoor ik of ik de woning toegewezen krijg?

De eerste toewijzingsronde sluit op 27 juni 12.00 uur, dus wanneer je voor die tijd inschrijft heb je de meeste kans op een voorkeurswoning. Na 27 juni blijft de inschrijving wel gewoon openstaan voor de eventueel nog beschikbare woningen.

De voorlopige toewijzingen worden zo snel mogelijk per e-mail bekend gemaakt, doch uiterlijk op woensdag 11 juli 2018. Na bekendmaking van je toewijzing, dien je binnen 3 werkdagen, terugkoppeling te geven of je deze reservering wenst te verzilveren. Of je wil huren ja of nee!

Wat is de minimale huurtermijn?

Je huurt het appartement voor minimaal 12 maanden.

Daarna is de huurovereenkomst te beëindigen per de eerste van de volgende maand + 1 maand. Een voorbeeld: je geeft op 19 september aan dat je de huur wil opzeggen, dan eindigt je huurovereenkomst op 1 november.

Zijn er nog andere kosten dan de huurprijs, bijvoorbeeld servicekosten?

Ja, bovenop de maandelijkse kale huur betaal je maandelijks een voorschot servicekosten. De servicekosten zijn € 80.- per maand. Je ontvangt hier elk jaar een afrekening van.

Waarvoor betaal ik servicekosten?

Voor de gezamenlijke ruimtes waar alle bewoners gebruik van maken worden bepaalde kosten gedeeld. Bijvoorbeeld onderhoud van het buitenterrein, schoonmaken (entrees & trappen). Deze kosten worden betaald van de servicekosten.

Wat zijn de maandelijkse energiekosten?

Naast de huurprijs en servicekosten moet je rekening houden met een aantal andere vaste lasten. Je individuele kosten voor energie is afhankelijk van je verbruik. Je kunt bij een leverancier een schatting van de kosten opvragen op basis van het aantal vertrekken, meters en het aantal bewoners in je woning. Verder betaal je als huurder belastingen; waterschapsbelasting en afvalstofheffing, etc. De exacte kosten kun je terugvinden op de website van de Gemeente Amsterdam en Waternet.


Inkomen en toetsing

Wanneer kom je in aanmerking voor een woning?

Uiteraard willen wij jouw als woningzoeker optimaal van dienst zijn. Om in aanmerking te komen voor één van onze huurwoningen, dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen. Als algemene richtlijn hanteren wij een inkomensnorm waarbij uw bruto maandinkomen (incl. vakantiegeld) minimaal gelijk dient te zijn aan minimaal 4 maal de huurprijs.

Voor tweeverdieners gelden ten aanzien van het tweede salaris andere inkomensberekeningen. Het tweede inkomen wordt voor 75 procent meegenomen in de inkomensnorm. Deze inkomens worden per individueel geval beoordeeld. En bij de friends woningen telt ieder voor zijn deel voor 100% mee.

Alleen de friends woningen zijn geschikt bevonden te worden verhuurd aan woningdelers die geen duurzaam gemeenschappelijke huishouding voeren. Voor al onze woningen is het niet mogelijk om met een garantsteller te huren.

Zelfstandig ondernemer / Uitzendkrachten

Voor zelfstandigen en uitzendkrachten gelden andere inkomensberekeningen en/of aanvullende voorwaarden. Deze worden per individueel geval bekeken. (Uitzendkrachten dienen minimaal 2 jaaropgaves aan te leveren van hun dienstverband, Fase B)Indien je zelfstandig ondernemer bent, dien je een waarborgsom van minimaal 3 maanden te verstreken vóór ondertekening van het huurcontract. Zelfstandige ondernemers dienen een recent uittreksel uit het handelsregister bij de kamer van koophandel en een door een erkend accountant gewaarmerkt accountantsrapport te overleggen.

Wanneer zou een waarborgsom van toepassing kunnen zijn?

Een waarborgsom is niet standaard (behalve bij zelfstandig ondernemers) en kan ook gevraagd worden indien:

 • Je inkomen (deels) verkrijgt uit het eigen vermogen
 • Je vanuit het buitenland komt en een credit check niet mogelijk is
 • Je hebt een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd
 • Je zit nog in je proeftijd van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Gepensioneerden

Indien je gepensioneerd bent, dien je door middel van jaaropgaves aan te tonen, wat je bruto jaarlijkse inkomsten c.q. toelagen zijn. Wij zullen er rekening mee houden dat gepensioneerden minder belasting betalen. Deze inkomens worden per individueel geval beoordeeld.

Eigen vermogen

Wanneer je beschikt over eigen vermogen, kun je 10% van je eigen vermogen bij je bruto jaarinkomen optellen. Je dient het eigen vermogen bij ons aan te tonen door middel van bijvoorbeeld een kopie bankafschrift.

Aanvullende informatie

Je mag geen betalingsachterstand hebben bij uw huidige verhuurder of hypotheekverstrekker. Inkomsten moeten worden aangetoond door bijvoorbeeld een recente salarisstrook en een werkgeversverklaring of accountantsverklaring, dan wel het aanslagbiljet inkomstenbelasting.Bij twijfel of u aan bovenstaande voorwaarden voldoet zal uw individuele situatie bekeken worden en kunnen er aanvullende voorwaarden gesteld worden, u dient dan rekening te houden met bv. een waarborgsom of bankgarantie van 3 maanden. Helaas komt niet iedereen in aanmerking voor een huurwoning. MVGM behoudt zich het recht voor om elke aspirant huurder zonder opgaaf van reden af te wijzen op basis van de aangeleverde gegevens.

Valsheid in geschrifte

Wanneer aspirant huurder(s) vervalste documenten aanlevert om in aanmerking te komen voor een huurwoning, is MVGM genoodzaakt om aangifte te doen bij de politie wegens Valsheid in geschrifte (Artikel 225 van het Strafrecht)

Standaard documenten
 • Een duidelijk leesbare kleurenkopie van een geldige identiteitskaart of paspoort (voor- & achterzijde) conform richtlijnen van de Rijksoverheid.
 • Uittreksel bevolkingsregister met adres historie (verkrijgbaar bij de gemeente waar u staat ingeschreven, niet ouder dan 1 maand)
 • Verhuurders- of hypotheekhoudersverklaring
 • Indien je woning in de verkoop staat of verkocht is:
  • Laatste jaaropgave van je hypotheekverstrekker
  • De pagina’s van de koopovereenkomst waarop de verkoopprijs en leverdatum staan (verkoop eigen woning)
  • Voorlopige koopakte
  • Hypotheekhoudersverklaring (verkrijgbaar bij de hypotheekverstrekker)
 • Echtscheidingsconvenant (indien je gescheiden bent, i.v.m. extra inkomsten of uitgaven)
Je bent in loondienst
 • Werkgeversverklaring (niet ouder dan 1 maand)
 • Kopie laatste inkomensverklaring van de belastingdienst. Dit formulier kun je gratis aanvragen via de belastingtelefoon 0800 – 0543.
 • Kopie laatste 3 salarisstroken
 • Kopie bankafschrift laatste 3 salarisstortingen
 • Kopie bankpas van hetzelfde rekeningnummer als bankafschrift
Je bent zelfstandig ondernemer
 • Bewijs inschrijving Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)
 • Accountantsrapporten van de afgelopen twee jaar (getekend door je accountant of boekhouder)
 • Kopie laatste aangifte inkomsten-/vennootschapsbelasting
 • Kopie laatste inkomensverklaring van de belastingdienst. Dit formulier kun je gratis aanvragen via de belastingtelefoon 0800 – 0543.
 • Kopie bankafschrift zakelijke rekening (niet ouder dan 1 maand)
 • Kopie bankpas zakelijke rekening
Je bent uitkerings-/pensioengerechtigde
 • Kopie laatste jaaropgaven (AOW/pensioen)
 • Kopie bankafschrift laatste 3 stortingen
 • Kopie bankpas van hetzelfde rekeningnummer als bankafschrift.

Met het oog op de Wet Bescherming Persoonsgegevens willen we je verzoeken je BSN-nummer door te halen op je persoonlijke documenten.

Hoe scherm ik mijn ID af?

Het legitimatiebewijs dient afgeschermd te worden. Niet afgeschermde legitimatiebewijzen kunnen wij niet accepteren. Dit doe je op de volgende manier:

Indien je geen app kunt of wilt downloaden, kun je ook onderstaande acties ondernemen:

 • Scan je paspoort/ID in.
 • Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
 • Schrijf op de kopie voor wie of welk product de kopie is.
 • Schrijf op de kopie de datum waarop je de kopie afgeeft.
 • Streep je burgerservicenummer door in het document (onleesbaar).

Je BSN nummer komt 2 keer voor op je paspoort, ook in de strook nummers onderaan.

Gebruik je Windows, dan kun je dat makkelijk doen met een programma als Paint. Voor Mac-gebruikers is er bijvoorbeeld Paintbrush.

Knutsel je liever op papier, maak dan op een kopieerapparaat een kopie van je paspoort, schrijf de naam van het ontvangende bedrijf erop plus de datum, streep met een zwarte stift je BSN door, scan de kopie in. Dit geldt overigens ook voor de andere documenten, zoals loonstrook, inkomensverklaring, accountantsrapporten etc.
Je hebt nu een veilige kopie die je kan uploaden in je online profiel.

Wat is een verhuurders- of hypotheekhoudersverklaring?

In een (schriftelijke) verhuurders- of hypotheekhoudersverklaring geeft jouw vorige verhuurder of hypotheekverstrekker aan of je betalingsachterstand hebt gehad en of er andere zaken zijn die niet gewenst waren. Denk hierbij aan onderverhuur, geluidsoverlast of oneigenlijk gebruik van de woning.

Waar kan ik mijn documenten naartoe sturen?

Je kunt de documenten uploaden via je eigen digitale account. Maak veilige kopieën van je documenten.

 • Schrijf op de kopie dat het een kopie is en vermeld de datum
 • Schrijf op de kopie “Ten behoeve van huurwoning ENTER”
 • Haal het BSN-nummer op documenten door (niet het paspoortnummer)

Let op: zorg dat de grootte van je bestanden niet groter zijn dan totaal 32 MB. Dit is het maximum wat je kan uploaden. Indien het niet mogelijk is dan kun je de documenten in één PDF naar ons toe mailen.


Opleveringsniveau

Wanneer worden de appartementen opgeleverd?

Volgens de huidige planning worden de woningen van Fase 2 in Q1 van 2019 geleverd. Wij streven ernaar om de definitieve ingangsdatum tijdig aan de huurder bekend te maken.

Is er een (model)woning te bezichtigen?

Het is niet mogelijk om de woning te bezichtigen, omdat de woningen nog gebouwd moeten worden. Wij benadrukken dat je de woning accepteert en het huurcontract tekent vanaf de plattegrond. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de foto, plattegrond en advertentie.

Zodra de bouw ver gevorderd is om de appartementen van binnen te bezichtigen, zullen we proberen voor de huurders een kijkdag te organiseren.

Wat voor energielabel hebben de appartementen?

De woningen beschikken over een energielabel A.

Hoe worden de muren afgewerkt?

Alle wanden behoudens het sanitair en bergingen zijn afgewerkt met glasvezelbehang voorzien van latex in de kleur RAL 9010, en aan de onderzijde afgewerkt met een geschroefde (niet gelijmde) witte plint. De binnendeuren zijn uitgevoerd als opdekdeuren zonder bovenlicht. Alle woningen zijn voorzien van een kapstok in de gang. Alle woningen zijn voorzien van een zwevende dekvloer zonder vloerafwerking (behoudens sanitair).

Vloerafwerking friendswoningen

Bij de Friends-woningen zijn alle vloeren (behoudens sanitair en bergingen) voorzien van een hoogwaardige pvc vloerafwerking met een hout uitstraling. Alle plafonds zijn afgewerkt met spuitwerk.

Let op: Bij nieuwbouw komen altijd zogenaamde krimpscheuren voor. Dit is niet te voorkomen en de scheurtjes kunnen zelfs pas na maanden nog in de woning optreden en zichtbaar worden. Het eventueel “wegwerken” hiervan is aan de huurder.

Kan ik zelf een badkamer of keuken uitkiezen?

Nee, alle woningen worden opgeleverd met een mooie, moderne badkamer van Sfynx en een keuken van Bruynzeel. De keuken is voorzien van inbouwapparatuur van Atag. De keuken- en badkameropstelling is terug te zien in de plattegronden.

Hoe wordt de badkamer opgeleverd?

De sanitaire ruimtes zijn voorzien van Sphynx sanitair met vloertegels (ivoorzwart) in het formaat 30×30 cm en wandtegels (glanzend wit) in het formaat 15×30 cm, liggend aangebracht. De wandtegels zijn in het toilet en de badkamer tot aan het plafond aangebracht.

Alle woningen zijn voorzien van een gescheiden toiletruimte die is voorzien van een (rimfree) wandcloset, een fontein met kraan en een spiegel, handoekhaakje en toiletrol houder.

In onderstaande schema is het overige sanitair opgenomen wat verschillend is voor een 2-kamer, 3-kamer, Friends- of 4-kamer woning.

2-kamer woning 3-kamer woning Friends woning 4-kamer woning
De badkamer is voorzien van een elektrische handdoekradiator, een inloopdouche met douchedeur en thermostaatkraan. en een enkele wastafel met planchet, hendel mengkraan, spiegel wandcontactdoos, handdoekhaakje en kledinghaakjes. De badkamer is voorzien van een (rimfree) wandcloset en toiletrol houder, een elektrische handdoekradiator, een inloopdouche met douchedeur en thermosstaatkraan. en een dubbele wastafel met planchetten, hendel mengkranen, spiegel wandcontactdoos, handdoekhaakje en kledinghaakjes. De badkamer is voorzien van een (rimfree) wandcloset en toiletrol houder, een elektrische handdoekradiator, een inloopdouche met douchedeur en thermosstaatkraan. en een dubbele wastafel met planchetten, hendel mengkranen, spiegel wandcontactdoos, handdoekhaakje en kledinghaakjes. De badkamer is voorzien van een bad met thermosstaatkraan, een (rimfree) wandcloset en toiletrol houder, een elektrische handdoekradiator, een inloopdouche met douchedeur en thermosstaatkraan. en een dubbele wastafel met planchetten, hendel mengkranen, spiegel wandcontactdoos, handdoekhaakje en kledinghaakjes.
    De beide Friends-slaapkamers zijn voorzien van een enkele wastafel met planchet, hendel mengkraan, spiegel wandcontactdoos en handdoekhaakje.  
Hoe wordt de keuken opgeleverd?

De keuken is van Bruynzeel en is uitgevoerd met onder en bovenkastjes in de kleur wit. De keuken is voorzien van inbouwapparatuur van Atag (een combimagnetron, inductiekookplaat, vaatwasser, koel/vriescombinatie, afzuigkap), een dubbele spoelbak met hendel mengkraan en verlichting onder de bovenkastjes. Het aanrechtblad is Quartsiet in de kleur grijs met veegplint en achterwand in Quartsiet bij de kookplaat.

Hoe wordt buiten ruimte opgeleverd?

Alle woningen zijn voorzien van een buitenruimte. Alle balkons zijn voorzien van een transparant balkon voorzien van beglazing en vloerafwerking met kunststof terrasplanken. Daarnaast is op alle balkons een buitenlamp een wandcontactdoos aanwezig. Op de 6e t/m de 8e verdieping zijn de balkons inpandig aangebracht. Alleen op de 1e t/m de 5e verdieping hangt deze buitenruimte buiten het gebouw en is deze voorzien van semi-afsluitbare balkonbeglazing, zodat bij de eerste stralen zonlicht al buiten gezeten kan worden.

Waar bevindt zich de wasmachineaansluiting?

De wasmachine aansluiting bevindt zich in de berging in het appartement.

Berging in de woning

Alle woningen zijn voorzien bergruimte in de woning. Deze is soms opgenomen als één ruimte en soms verdeeld over 2 ruimtes in de woning. In de berging is een plek voor het opstellen van een wasmachine en droger, die beide op een eigen elektrische groep zijn aangesloten. Daarnaast is de berging de opstelplaats voor de CV-ketel, de verdeler van de vloerverwarming en de mechanische ventilatie unit.

Hoe is de verwarming van het appartement geregeld?

Alle appartementen zijn voorzien van vloerverwarming.

Wat voor verwarming is er in de woningen aanwezig?

Alle woningen zijn aangesloten op een eigen CV-ketel (CW5) en worden verwarmd middels vloerverwarming, waarbij iedere ruimte is voorzien van een eigen thermostaat waarmee de temperatuur voor iedere ruimte los te regelen is.

Wat voor aansluitingen zijn er voor tv en internet?

Alle meterkasten zijn voorzien van een Ziggo aansluiting en glasvezel aansluiting van Reggefiber. Voor het leidingwerk en bekabeling ten behoeve van TV en internet is een deel bedraad en een deel als lege leiding opgenomen. In de woonkamer is op 1 punt zowel een UTP en een COAX draad aangelegd zodat de bewoner zowel met Ziggo of KPN een abonnement voor TV+internet af kan sluiten. Verder is in de woonkamer nog 1 lege leiding opgenomen tot aan de meterkast. In de hoofdslaapkamer zijn 2 lege leidingen opgenomen tot aan de meterkast en in de overige slaapkamers is 1 lege leiding opgenomen tot aan de meterkast. Alle lege leidingen zijn voorzien van een trekdraad en kunnen door de bewoner gebruikt kan worden om zelf extra bedrading naar wens aan te leggen.

Mag er een laminaatvloer gelegd worden?

Laminaat is toegestaan, mits er een juiste ondervloer voor vloerverwarming wordt toegepast. Je dient rekening te houden met een ondervloer van 10 dB of hoger en de vloer zwevend wordt gelegd.

Het is verboden om een gietvloer of plavuizen aan te brengen in de huurwoning.

Kan ik de indeling van het appartement zelf wijzigen?

Nee, dat is niet toegestaan.

Zijn er rookmelders aanwezig in de appartementen?

Ja, in elke woning is een rook(brand)melder aanwezig.

Wat voor ventilatie is er aanwezig?

De appartementen zijn voorzien van een mechanische ventilatie.

Is er een aparte berging of box bij de woning?

Nee, de appartementen hebben alleen in de woning een privé berging.

Gevel kozijnen en voordeuren

De gevelkozijnen en deuren zijn van aluminium en allen naar binnen draaiend en voorzien van draai en kiep stand. Alle gevelkozijnen zijn voorzien van een gordijnrails. . De woningvoordeur is uitgevoerd met hang en sluitwerk van SKG*** (3 sterren) en voldoet aan het politie keurmerk veilig wonen.

Zonwering

Alle gevelkozijnen in de west, zuid en oostgevel zijn voorzien van elektronisch bedienbare buitenzonnewering in de vorm van vlakke screens.

Algemene voorzieningen

Beide woongebouwen hebben een eigen centrale toegang met een hoofdtrappenhuis en twee liften. Deze centrale toegang is voorzien van brievenbussen voor alle woningen per woongebouw en een pakket afleverkast.

Vanaf de eerste verdieping in het hoofdtrappenhuis is een terras toegankelijk wat voor de bewoners van beide gebouwen bruikbaar is en een trap heeft die naar de kade leidt.
In de algemene gangen zijn de deuren voorzien van elektronische “meehelp” drangers. Tussen de twee woongebouwen ligt een gezamenlijke fietsberging waar alle bewoners minimaal twee fietsen kunnen plaatsen.

Parkeren

Beide woongebouwen zijn voorzien een parkeervoorziening met plekken binnen en buiten, die los te huur zijn. In deze parkeervoorzieningen zijn plekken voor auto’s, brommers/scooters, motoren en elektrisch oplaadbare auto’s.

Let op: bewoners van ENTER krijgen geen parkeervergunning op straat!

Deel auto’s en fietsen

Ook zijn per gebouw een aantal elektrische deelauto’s en elektrische deelfietsen voor de bewoners beschikbaar.

Fietsenrekken

Voor het gebouw zijn fietsenrekken voor bezoekers aanwezig.

Afval?

Voor het gebouw zijn ondergrondse afvalcontainers voor de inzameling van het restafval, glas, papier en plastic.

Wat zijn de parkeermogelijkheden?

Er is beperkte parkeermogelijkheden in de parkeergarage. De kosten van een parkeerplek zijn € 130,- voor een binnen plek en € 110,- voor een buitenplek exclusief servicekosten. De servicekosten bedragen € 15,00 per maand. Het contract voor een parkeerplek is voor minimaal 12 maanden.

Let op: bewoners van ENTER krijgen geen parkeervergunning op straat!